Sassy™ Maillons alphabet

A-Z Letter Links

 Nous sommes désolés, cet article n'est pas offert.

Description et caractéristiques+

Ces maillons de Sassy™ invitent bébé à toucher et crée des occasions d'interaction entre bébé et ses parents.  Les différentes textures augmentent les expériences tactiles. Les couleurs vives et contrastantes assurent une stimulation visuelle à mesure que bébé grandit. Les maillons alphabet augmentent aussi l'activité cérébrale. 

 

  • Ensemble de 26 maillons - un pour chaque lettre de l'alphabet
  • Très utiles pour attacher des jouets ensemble ou les accrocher à une arche de jouets
  • Chaque maillon offre une variété de textures
  • Multicolores

Dimensions du produit assemblé : l 2.75 pouces x P 5.81 pouces x L 9.13 pouces x p 0.55 pounds

Spécifications+

Variant par âge recommandé
3 à 5 ans
Âge
3 à 5 ans
Sexe
Unisexe
Personnages
Ne s applique pas
Longueur de l’article assemblé
2.75 pouces
Largeur de l’article assemblé
5.81 pouces
Hauteur de l’article assemblé
9.13 pouces
Poids de l’article assemblé
0.55 Pound
Longueur de la boîte d'expédition
8.00 IN
Largeur de la boîte d'expédition
6.00 IN
Hauteur de la boîte d'expédition
7.00 IN
Poids de la boîte d'expédition
0.80 LB
Marque
Sassy
Identificateurs de produit
N° d’article Walmart
30801468, 30604381
CUP
3797780048
N° de modèle
S80048
MCN
1262823
N° de groupe
6000075989303
SKU
10184609

Du fabricant +

Évaluations et commentaires+

Questions et réponses+

:

Numéro de téléphone:

Détails du magasin