Arithmetica Ofte Reken-Konst, Bestaende in de Agemeene Koopmans Regulen, Den Leerlingen Voor-Gestelt

Quantity: