Welsh and English for Day Schools = Cymraeg a Saesneg, at Wasanaeth Ysgolion Dyddiol: Sef, Cynllun Newydd Effeithiol I Ddysgu Saesneg Drwy y Gymraeg:

Quantity: