Sassy™ Maillons alphabet

A-Z Letter Links

Par Sassy

Vendu et expédié par

 Nous sommes désolés, cet article n'est pas offert.

Description et caractéristiques+

Ces maillons de Sassy™ invitent bébé à toucher et crée des occasions d'interaction entre bébé et ses parents.  Les différentes textures augmentent les expériences tactiles. Les couleurs vives et contrastantes assurent une stimulation visuelle à mesure que bébé grandit. Les maillons alphabet augmentent aussi l'activité cérébrale. 

 

  • Ensemble de 26 maillons - un pour chaque lettre de l'alphabet
  • Très utiles pour attacher des jouets ensemble ou les accrocher à une arche de jouets
  • Chaque maillon offre une variété de textures
  • Multicolores

Dimensions du produit assemblé : l 2.75 pouces x P 5.81 pouces x L 9.13 pouces x p 0.55 pounds

Spécifications+

Personnages
Ne s applique pas
Sexe
Unisexe
Variant par âge recommandé
3 à 5 ans
Hauteur de l’article assemblé
9.13 pouces
Largeur de l’article assemblé
5.81 pouces
Longueur de l’article assemblé
2.75 pouces
Poids de l’article assemblé
0.55 livres
Marque
Sassy
Identificateurs de produit
N° d’article Walmart
30801468, 30604381
CUP
3797780048
N° de modèle
S80048
SKU
10184609

Du fabricant +

Évaluations et commentaires+

Questions et réponses+

:

Numéro de téléphone:

Détails du magasin